j-sh-sh06.gif
事業体:J-PHONE
メーカー:シャープ
機種:デジタル・J-SH06