j-sa-jsa04.gif
事業体:J-PHONE
メーカー:サンヨー
機種:デジタル・J-SA04